Nazarian Translations

Nazarian Translations

Zorgt voor officiële vertaling van identiteitsdocumenten, huwelijksakten, testamenten, rechtbank uitspraken, overeenkomsten enz, in en uit: Nederlands, Engels, Perzisch (Farsi), Armeens

Nazarian Translations

Arsen Nazarian (B. Tr.)

Beëdigd Vertaler
Wbtv nr. 961
Ingeschreven bij arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage

Mijn naam is Arsen Nazarian en ik beschik inmiddels over een lange carrière in de tolk- en vertaalbranche.

Van jongs af aan ben ik als tweetalig kind opgegroeid, met Armeens als mijn moedertaal en Perzisch (Farsi) als voertaal. Aan het einde van de eerste fase van de middelbare school was ik al drietalig, omdat inmiddels Engels er als voertaal bij was gekomen.

Mijn passie voor talen overleefde zelfs mijn academische studie: politicologie aan de universiteit van Teheran. Toen ik aan de universiteit afstudeerde had ik al in ruime mate werkervaring als vertaler opgedaan. Ik bleef mijn passie dus trouw en maakte van politiek mijn hobby.

In 1981 kwam ik naar Nederland als juridisch vertaler Perzisch-Engels bij het Iran-US Claims Tribunal. Aan het einde van mijn dienstverband bij het Tribunaal in 1992 ben ik aan de slag gegaan als freelance tolk/vertaler voor vier talen: Armeens, Engels, Nederlands en Perzisch (Farsi).

Ik ben dus de aangewezen persoon om u bij te staan bij het uit de weg ruimen van allerlei vertaal- en tolkproblemen. Gedurende mijn lange carrière heb ik voldoende kennis, ervaring en expertise opgedaan en een goed netwerk van collega’s opgebouwd, zodat ik in staat ben tolk- en vertaalproblemen van uiteenlopende aard op te lossen. Ook voor talen anders dan mijn eigen voertalen zijn er gekwalificeerde collega’s beschikbaar met wie ik zo nodig samenwerk en van wiens diensten ik gebruik kan maken.

Voorbeelden van mijn werk zijn beschikbaar en kunnen op aanvraag verstrekt worden.